Học bổng Andrews Business Scholarship là cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam trải nghiệm công nghệ giáo dục chuẩn Mỹ, phát triển tại Đại học Andrews Hoa Kỳ với các hình thức và phương pháp học tập độc đáo giúp người nhận học bổng trong thời gian ngắn làm chủ kiến thức chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế trong tương lai.

 

 

Qua Andrews Business Scholarship, chúng tôi mong rằng sẽ tìm ra và góp phần đào tạo những sinh viên xuất sắc, có hoài bão, có bản lĩnh để có thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh quốc tế. Với nguồn lực của một tổ chức giáo dục toàn cầu, Andrews University sẽ là nền tảng để các bạn có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp nhất cho bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội trong tương lai.

Những mục tiêu mà học bổng Andrews Business Scholarship hướng tới:

  • Hoàn Thiện Chuyên Môn: Trang bị kiến thức cốt lõi và kinh nghiệm thực tiễn về Quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
  • Phát Triển Kỹ Năng 4.0: Khai phá và rèn luyện các kỹ năng quan trọng trong thời đại 4.0 như: Lập kế hoạch, thuyết trình, làm việc nhóm, đàm phán, tư duy phản biện, đánh giá và ra quyết định, giải quyết vấn đề phức tạp… để các sinh viên trẻ có đủ khả năng ứng tuyển vào các công ty lớn ngay sau khi hoàn thành khóa học.
  • Bồi Dưỡng Khả Năng Tiếng Anh: Trau dồi và thực hành ngoại ngữ trong môi trường học tập đa văn hóa để các bạn trẻ có thể tự tin thể hiện bản thân trong thời đại hội nhập.