ANDREWS NETWORK MENTORING

Đồng hành với các học viên của Andrews Business Scholarship trong suốt quá trình khóa học (và cả sau đó) là những nhà Mentor tài ba và thành đạt. Họ là những giáo sư, tiến sĩ, giảng viên của Đại học Andrews – Hoa Kỳ; các giám đốc, quản lý, chủ doanh nghiệp, diễn giả nổi tiếng trong mạng lưới đối tác và những cựu học viên của Đại học Andrews trên toàn thế giới.

0
năm lịch sử hình thành và phát triển
0+
cựu học viên đang sinh sống và làm việc trên toàn cầu
0
năm triển khai các chương trình đào tạo tại Việt Nam
0%
cựu học viên tại Việt Nam đang đảm nhiệm vị trí chủ doanh nghiệp, quản lý các cấp

MẠNG LƯỚI MENTOR TOÀN CẦU

Willing to help

CÁC MENTOR ĐỒNG HÀNH TẠI VIỆT NAM

CƠ HỘI SỰ NGHIỆP

Không chỉ chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho các sinh viên trong quá trình tham gia Andrews University Business Scholarship, các Mentor còn trao cho những sinh viên hoàn thành xuất sắc chương trình cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác đào tạo nằm trong mạng lưới Andrews University Việt Nam. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp các bạn trau dồi và tích lũy kinh nghiệm, phát triển kỹ năng chuyên môn, hoàn thiện năng lực làm việc trong môi trường quốc tế và chinh phục đỉnh cao sự nghiệp trong tương lai.